Werkwijze

1. Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is een gezellige babbel waarin we de situatie en zorgvraag in kaart brengen. Dit om zo concreet en helder mogelijk te kunnen starten. Ik ben benieuwd naar je verhaal en de weg die je samen met je kind hebt afgelegd.  We maken een beeld op van hoe we de begeleiding zien. Wanneer we beiden een goed gevoel hebben over het plan van de begeleiding, maken we verdere afspraken.

2. Uitstippelen van het traject

In het trajectvoorstel stellen we de doelen en thema's op waaraan gewerkt wordt en plannen we de frequentie en de concrete data in. De meeste trajecten starten met een oriëntatie waarin er vooral gewerkt wordt aan het vertrouwen en het in kaart brengen van de hulpvraag. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe de trajecten er zouden kunnen uitzien. Dit wordt allemaal op maat uitgewerkt en kan verschillen naargelang de situatie.

Oriëntatietraject 

 • Oriëntatiegesprek
 • 4 sessies
 • evaluatie/overleg moment met ouders
 • Materialen, tips en adviezen
 • Tussentijds contact (mail of telefoon)
 • Gesprekken met derden (leerkracht, logo, …)
 • Analyses

Aan het einde van het oriëntatietraject vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin  o.a. de verdere begeleiding besproken wordt.

Verdiepingstraject 1

 • +-4 sessies
 • evaluatie/overleg met ouders
 • Materialen, tips en adviezen
 • Tussentijds contact (mail of telefoon)
 • Gesprekken met derden (leerkracht, logo, …)
 • Analyses

Verdiepingstraject 2 

 • +-8 sessies
 • meerdere evaluatie/overleg momenten met ouders
 • Materialen, tips en adviezen
 • Tussentijds contact (mail of telefoon)
 • Gesprekken met derden (leerkracht, logo, …)
 • Analyses

Verdiepingstraject 3 

 • +-12 sessies
 • meerdere evaluatie/overleg momenten met ouders
 • Materialen, tips en adviezen
 • Tussentijds contact (mail of telefoon)
 • Gesprekken met derden (leerkracht, logo, …)
 • Analyse
2. Begeleidingstraject

Ik vind het heel belangrijk om tijd en ruimte te maken voor het vertrouwen tussen mij en het kind. Daarom zullen de eerste sessies vooral in het teken staan van kennismaking, verbondenheid en het aftoetsen van thema’s die bij het kind zelf spelen. Hierdoor zal het hele coachingstraject meer kans hebben op slagen.

3. Tussentijds contact

Doorheen de begeleiding houden we contant via mail en telefoon en wanneer nodig plannen we een extra overlegmoment in.
Op die manier kan de begeleiding nauw afgestemd worden op de veranderende situatie en kan ik ook daarin verder ondersteunen.

4. Terugkoppel en evaluatie gesprekken

Ouders kennen hun kind het beste! Door naar jullie te luisteren en aandacht te geven voor wat jullie belangrijk vinden, kan ik samen met jullie kind het traject doen slagen. Elk kind, elke ouder en elk gezin is anders. Het hele traject is op maat en moet afgestemd worden met alle partijen. We bespreken wat we opgemerkt hebben zowel ik tijdens de coaching als thuis.

Het traject wordt afgerond met nog enkele laatste tips en kapstokken. Hier laat ik jullie weer los. Toch mag je me nadien nog steeds mailen, bellen of een terugkom afspraak maken wanneer je voelt dat het nodig is.

Tarieven

Kennismakingsgepsrek €40
Bij de start van een vervolgtraject is dit gesprek gratis.
Oriëntatie- en verdiepingstrajecten

Oriëntatie- en verdiepingstrajecten worden op maat uitgewerkt.
Afhankelijk van de duur en frequentie variëren de prijzen tussen €300 en €1000.
In de trajectprijs zitten steeds alle begeleidingssessies, overlegmomenten, tussentijds contact, overleg met derden, ...inbegrepen.